--== Stránka v príprave ==--

KLING Slovensko s.r.o.

Hľadáme spoľahlivé, zodpovedné, technicky zdatné firmy a živnostníkov na obchodnú spoluprácu. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať:

Tel: +421 (0)948 296 222
E-mail: klingslovakia@gmail.com

 

Firma Kling Slovensko s.r.o bola založená v roku 2013, aby zastupovala firmu Kling Kft. na území Slovenskej republiky. Firma Kling Kft. patrí medzi najvýznamnejších výrobcov v Maďarsku, ktorá vyrába a distribuuje sekcionálne garážové a priemyselné brány už približne 100 rokov. Naše produkty pokrývajú celú škálu bránovej technológie: garážové brány, priemyselné brány, automatické pohony, samonosné systémy, závory a zdvíhacie zariadenia. Garážové brány disponujú európskym označením CE a certifikátom ÉMI-TÜV, spĺňajú bezpečnostné, zdravotné a environmentálne požiadavky EÚ.

Created by Echo WebDesign